Rebel Tattoo

Privātuma politika

Mēs, tetovēšanas studijas “Rebel Tattoo Riga” komanda, augsti vērtējam Jūsu privātumu, tāpēc esam izveidojuši šo Privātuma politiku ar mērķi Jums (datu subjektam) vienkāršā, skaidrā un saprotamā valodā sniegt informāciju par Jūsu tiesībām, personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu, apstrādājot Jūsu personas datus. Vēlamies pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personas datus.

Šī Privātuma politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, sniedzot tetovēšanas pakalpojumus, kā un cik ilgi mēs tos izmantosim, un sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.

Pārzinis un kontaktinformācija

Persona, kas nosaka KĀPĒC un KĀ tā apstrādā personas datus, saucas par pārzini. Mēs, SIA “SORSA”, reģistrācijas numurs 40203298860, juridiskā adrese: Stabu 10 k-4, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 27778882, e-pasts: [email protected], mājas lapa: https://rebeltattoo.ink, esam Jūsu personas datu Pārzinis. 

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati

Mēs apstrādājam Jūsu datus, lai nodrošinātu Jums drošu un cilvēka veselībai nekaitīgu tetovēšanas pakalpojumu mūsu salonā.

Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat mūsu salonu gan Jūsu personiskās, gan mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošana tiek veikta pēc striktiem drošības un privātuma noteikumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un aprīkojumu. Jums, apmeklējot mūsu salonu, var tikt apstrādāts Jūsu videoattēls un vizītes laiks. Videonovērošana netiek veikta telpās, kurās Jūs varētu sagaidīt paaugstinātu privātumu, kā arī vietās, kur tiek veikta videonovērošana, ir izvietotas informatīvas uzlīmes.

Mēs veicam ienākošās un izejošās korespondences saglabāšanu un uzskaitīšanu, mūsu leģitīmo interešu ievērošanas un/vai līgumsaistību izpildes nolūkos.

Mūsu interneta vietnē https://rebeltattoo.ink tiek izmantotas sīkdatnes. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana. Ja nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mūsu interneta vietnes lietošana var būt apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Personas datu apjoms

Lai sasniegtu minēto mērķi mums ir nepieciešami sekojoši Jūsu personas dati: vārds; uzvārds; e-pasta adrese; telefona numurs; informācija par to, vai jums nav diagnosticēta kāda no aptaujas anketā norādītajām slimībām un/vai alerģijām, vai citi dati par Jūsu veselības stāvokli, kas ļautu meistaram izvērtēt pakalpojuma iespējamību un drošību; informācija par to, vai Jūs sasniedzāt pilngadību;

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat mums pirms pakalpojuma saņemšanas – telefoniski, personiski vai aizpildot aptaujas anketu, pakalpojuma sniegšanas gaitā vai pēc pakalpojuma saņemšanas, kā arī kad Jūs apmeklējiet mūsu salonu (videonovērošana) un mūsu mājaslapu (piesakoties jaunumu saņemšanai).

Personas datu saņēmēji

Jūsu personas datu saņēmēji ir tetovēšanas meistari, salona darbinieki, apstrādātāji, kurus mēs esam pilnvarojuši apstrādāt Jūsu personas datus. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā mēs varam nodot Jūsu datus valsts un pašvaldības iestādēm, tiesībsargājošām un uzraugošām institūcijām, savu likumīgo interešu aizsardzībai.

Mēs augsti vērtējam Jūsu uzticību, tāpēc variet būt pārliecināti, ka Jūsu dati ir drošībā un mēs nesniedzam Jūsu datus trešajām personām bez Jūsu piekrišanas vai cita likumiska pamata.

Mēs apstādām personas datus Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), un tie nav nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ

 

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Jūsu aizpildītās aptaujas anketas mēs glabāsim 2 (divus) gadus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.182 “Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”.

Personas datu glabāšanas ilgums var būt pamatots ar mūsu savstarpējo līgumu, mūsu leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kas mums jāievēro.

Kad glabāšanas periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Datu drošība un izmantošana

Mēs apņemamies pielikt visas pūles, lai nodrošinātu Jūsu personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot Jums pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

Mēs esam veikuši visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Jūsu datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota mūsu mājaslapā vai citādā iespējamā veidā.

Mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības. Mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Jūsu tiesības

Pirms pakalpojuma sniegšanas Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Jūs varat jebkurā brīdī pirms pakalpojuma sniegšanas atsaukt savu piekrišanu, nosūtot vēstuli pēc adreses Stabu 10 k-4, Rīga, LV-1010 vai uz e-pastu  [email protected] , ka arī zvanot uz mūsu tālruņa numuru +371 27778882.

Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu juridisko pamatu. Tāpat Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības.

Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu datu aizsardzību, lūdzu, informējiet par to, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]